RETNINGSLINJER

FOR GARANTI OG REPERASJON

 

 

SMÅ LÆRVARER, HÅNDVESKER, LOMMEBØKER OG SMYKKER 

Farge variasjoner og struktur er blant de høyt verdsatte egenskapene til vakkert, garvet lær og italiensk lær.Direkte sollys og olje fra huden din over tid vil utvikle mørkne og patina som videre forskjønner det naturlige utseendet på lær-produkter. Det er helt naturlig at lær-produkter mister farge over tid. Det er ingen garanti som gjelder ved feil bruk . Varene som er utsatt for håndkremer og sminker vil ikke bli godkjent som reklamasjon eller garanti. Produkter som er feil behandlet med spray som ikke er egnet for lær vil være i samme kategori. Steiner på smykkene som faller av ved feilbruk er ikke dekket av garantien.

Håndvesker, små lærvarer og teknisk tilbehør som er kjøpt i Norge, er beskyttet med en toårig begrenset garanti fra den dagen du opprinnelig mottok varen (krever kvitering).

Hvis håndvesken, den mindre lærvaren eller teknisk tilbehør viser seg å ikke være i samsvar med avtalen før det er gått to år fra leveringsdatoen , reparerer eller erstatter vi varen kostnadsfritt med samme eller (dersom kunden velger det) et sammenlignbart produkt. Hvis en håndveske, en mindre lærvare eller teknisk tilbehør som ikke samsvarer, erstattes, vil originalen ikke bli returnert til kunden.

Hvis produktet ikke kan erstattes eller repareres, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes beløpet du betalte.

 

Betingelser og unntak

Garantien dekker ikke skader som oppstår ved fargeoverføring, ulykker eller feilbruk, eller eventuelle endringer, tjenester eller reparasjoner utført av annen part enn Michael&Sara AS.

Vær oppmerksom på at Michael&Sara AS ikke er ansvarlig for retur av feilbrukte varer.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via  e-post kundeservice@michaelsara.no

Vår kundeservice er tilgjengelig fkl:10:00-16:00

FOTTØY

Fottøy kjøpt i Norge er beskyttet mot feil og mangler med en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) garanti (krever kvitering). Hvis fottøyet viser seg å ikke være i samsvar med avtalen innen to år (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) etter at du mottok produktet, vil vi reparere eller erstatte varen kostnadsfritt med samme eller et sammenlignbart produkt. Hvis fottøy som ikke samsvarer erstattes, returneres ikke originale gjenstander til kunden.

Denne garantien kommer i tillegg til, og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

Bilde av produktet på nettet

Det er ingen reklamasjons grunnlag for fargevariasjoner fra nettbildet selv om vi mener at original produktet er finere en bildet . Produktene på nettsiden er 100% originale Michael&Sara produkter.